En av Tore Wretmans första åtgärder var att bygga om den lokal som nu utgör Teatergrillen. Denna inreddes i en enklare mindre högtidlig stil än Riches matsal och lockade till sig en delvis ny publik. Delar av Dramatens skådespelarensemble sågs allt oftare samlas här. Författare, konstnärer och intellektuella anslöt sig senare till denna nya gästskara. Idag är Teatergrillens interiör en av Sveriges bäst bevarade restaurangmiljöer, en sevärdhet i sig.

1987 sålde Tore Wretman sin restaurangkoncern med Riche, Operakällaren och Stallmästargården. Sedan halvårsskiftet 2001 ingår Teatergrillen i Riche/Sturehof AB, som har återupprättat det goda rykte som Teatergrillen och Riche förtjänar. Ett renommé som både gastronomiskt tempel och spännande mötesplats.

Sommaren 2013 expanderade Teatergrillen. I angränsande lokal på Nybrogatan 3 öppnades Teaterbarens uteservering i mitten av maj. Längs med fasaden som vetter mot det stora lummiga trädet på Ingmar Bergmans plats finns 30 sittplatser under sommarsäsongen. Vid månadsskiftet september/oktober öppnades även porten till Teaterbaren med ytterligare ett 20-tal sittplatser.