thumbnail mobile

Charlotte Birnbaum presenterar och signerar På Bordet på Teatergrillens bar mån kl 17-19

Varmt välkomna till en presentation av boken ”På Bordet” av Charlotte Birnbaum
på Teatergrillens Bar på mån kl 17-19.

Under denna tid kommer boken att säljas till specialpris.
Charlotte Birnbaum och Carl Carboni har ett kort samtal om hur denna skapelse föddes, och om våndan och glädjen över verket ”På Bordet: om det goda och det sköna”.

Boken startar med en biografisk prägel där Charlotte Birnbaum berättar om hur det kommer sig att mat alltid har varit hennes största intresse. Detta har nu lett till att Charlotte Birnbaum är en av ledamöterna i Gastronomiska Akademien, och har nu tallrik 9, samma tallrik som Tore Wretman hade tidigare.
Tore Wretman beskrivs så fint av Charlotte som ”en ciceron som betytt mer än någon annan för gastronomin i detta land”. Det är därför extra passande att boken presenteras i Teatergrillen, en restaurang som startades av Tore Wretman vid slutet av andra världskriget (1945).
Boken inleds med att ge nycklar till mannen som startade Teatergrillen, och bokens sista blad pryds av ett fotografi av exteriör av Teatergrillen där Charlotte Birnbaums verk visas permanent (tack vare en generös donation).
Om ni blir nyfikna och vill veta mer om bladen mellan Wretman och Teatergrillen och vill veta mer om personen bakom denna underbara bok, kom till Teatergrillen!

Vi har hört att det kan talas mer om alternativ julmat,  en historia med levande pastej med anrättningar som flygande fåglar och hoppande grodor.

Varmt välkomna till På Bordet.

 

 

 

 

 

Kalendariet