thumbnail mobile

Torbjörn Johansson Vernissage

Varmt välkomna på Vernissage
på Teatergrillen tisdag den 5e mars
kl 17:00-19:00
i närvaro av konstnären.
Teatergrillen bjuder på förfriskning.
Stötta gärna Teatergrillen konstsatsning
genom att avnjuta en måltid i anslutning till vernissage.
Torbjörn Johansson
Lines, in press and space
Teatergrillen
2024.03.05 – 2024-05-11

Torbjörn Johansson är född 1959 i Emmaboda och verksam i Stockholm.

Torbjörn Johanssons arbete präglas av experiment och lekfullhet, där han gärna söker sig till okonventionella material. Målarakten är i grunden beroende av material och process, förankrad i en praktik i en kroppslig handling som byggs upp i ateljén dag för dag och lager efter lager, i en utsträckt och oförutsägbar temporalitet. Han arbetar med den seriella och gestalta dimensionen av abstrakt målning genom att ifrågasätta och undersöka villkoren för skapande och perception.

Torbjörn Johansson närmar mig formen mellan formell, kontrollerad och oavsiktlig praktik.

 

”Jag ser inte målningarna som skildringar, de är möjligheter. ”

Torbjörn Johansson

Torbjörn Johanssons arbete har inte varit begränsat till den egna ateljén. Vid ett flertal tillfällen har han genomfört performance i samarbete med musiker och dansare. där samma utrymme ges åt spontant uppstående möjligheter. Praxis förenas med teori, där Torbjörn Johanssons egna kropp blir både den utförande och den upplevande.
Torbjörn Johansson har inlett flera samarbeten i konstnärskollektiv eller som duo med kollegor.

”Samarbete i grupper och kollektiv och även den kuratoriella verksamheten (Kummelholmen) är dimensioner av mitt konstnärskap jag vill fortsätta utveckla,  övertygad om värdet av yttre stimulanser och såväl nationella som internationella möten. Särskilt vill jag fortsätta min undersökning av färgen som materia och medium, som bärare av ett samtidigt uttryck för erfarenhet och spontanitet.”

 

Torbjörn Johansson

Torbjörn Johansson utbildade sig vid Kungliga Konsthögskolan och har sedan 90-talet haft en omfattande utställningsverksamhet både i Sverige och internationellt. Hans verk har bland annat visats på Danshallerne (Köpenhamn), Örebro Konsthall (Örebro), FÄRGFABRIKEN (Stockholm), Center for Samtidskunst (Trondheim), Moderna Museet (Stockholm och Malmö), Statens Konstråd (Stockholm), Katrineholms Konsthall, Haninge Konsthall, Botkyrka Konsthall,Cites des Art (Paris), Gallery VER (Bangkok), Verkstad (Norrköping), Molekyl (Malmö) Liljevalchs (Stockholm) PS1 (New York) Wadström Tönnheim (Marbella) and Andys Galleri (Stockholm)

Hans mångsidiga konstnärskap omfattar måleri, skulptur, film, performance och installationer. Han står även bakom ett stort antal offentliga gestaltningar runtom i Sverige. Hans intresse för genreöverskridande sammanhang har lett till ett antal samarbeten med andra konstnärer. Han har till exempel samarbetat med en rad dansare och musiker för att utforska hur olika konstarter närmar sig förhållandet mellan kroppen och rummet.

Förutom sitt eget konstnärskap driver Torbjörn Johansson sedan 2013 det uppmärksammade kulturcentret Kummelholmen i Vårberg.

Torbjörn Johansson är aktuell med Artipelag där han skall göra en livemålning med musiker under sommaren 2024.