Artist: Stefan OttoMedia: MåleriDate: 2023

Stefan Otto ”Sticky tape & Icky delights”

Teatergrillen visar stolt Stefan Ottos utställning Sticky tape & Icky delights

05.09.2023 – 29.10.2023

 

Stefan Ottos konstnärliga resa är präglad av en mångsidig utbildning, gränsöverskridande utforskning och ett engagemang för att omsätta personliga reflektioner till fängslande visuella berättelser.
Född 1969 har Otto etablerat sig som en samtidskonstnär med en karriär som satt en prägel på Stockholms konstvärld genom sina olika mångfacetterade uttryck. Med erfarenheter som spänner över kontinenter och olika medier vittnar Ottos arbete på kraften i intuition och tvärvetenskaplig innovation.

Stefan Ottos bildningsresa öppnar nycklar för att förstå hans konstnärskap. Från 1996 till 2001 studerade han vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Dessförinnan lade han sin konstnärliga grund vid Gerlesborgs Konstskola i Stockholm och School of Visual Arts i New York, USA. Stefan Otto har studerat filmhistoria vid Stockholms universitet vilket kan skönjas i vissa verk och har påverkat hans kreativa perspektiv.

Ottos konstnärliga förhållningssätt kännetecknas av en integration av olika medier. Hans primära bas inom fotografi och video fungerar i vissa fall som en startpunkt. Detta kan skönjas i utställningen ”Sticky tape & Icky delights” med sju fotografier och fem målade aluminiumreliefer. De senare, som liknar platta avgjutningar av former skapade av tejpad kartong, ger en taktil dimension till hans visuella berättelse. Dessa reliefer har en koppling till Hieronymus Boschs ikoniska målning ”The Garden of Earthly Delights”, ett verk som korsar Edens riken, Lusternas och Helvetets rike, och kapslar in mänsklighetens existentiella resa.

Stefan Ottos konstnärskap navigerar i det känsliga samspelet mellan form och koncept. Med inspiration från Boschs mästerverk, är Ottos landskap utsmyckade med uttorkad flora som fästs genom tejp. Färgpaletten, kompositioner och formelement i både fotografier och reliefer har också konnotationer till Boschs, men tilltvistade och skenbart fragila. Med dessa verk för Otto tankarna till melankoli och tillvarons skörhet. Utställningens titel, ”Sticky tape & Icky delights”, kan kortfattat inkapsla dessa tankar – att väcka kontemplation över livets njutningsbara natur och den osäkra balansen som håller ihop allt.

Titel: Sticky tape & Icky delights

Datum: 05.09.2023 – 29.10.2023

Plats: Teatergrillen