Artist: Torbjörn JohanssonMedia: MåleriDate: 2024

Utställning, Torbjörn Johansson; Lines, in press and space

Torbjörn Johansson
Lines, in press and space
Teatergrillen

Torbjörn Johansson är född 1959 i Emmaboda och verksam i Stockholm.

Torbjörn Johanssons arbete präglas av experiment och lekfullhet, där han gärna söker sig till okonventionella material. Målarakten är i grunden beroende av material och process, förankrad i en praktik i en kroppslig handling som byggs upp i ateljén dag för dag och lager efter lager, i en utsträckt och oförutsägbar temporalitet. Han arbetar med den seriella och gestalta dimensionen av abstrakt målning genom att ifrågasätta och undersöka villkoren för skapande och perception.

Torbjörn Johansson närmar mig formen mellan formell, kontrollerad och oavsiktlig praktik.

 

”Jag ser inte målningarna som skildringar, de är möjligheter. ”

Torbjörn Johansson

Torbjörn Johanssons arbete har inte varit begränsat till den egna ateljén. Vid ett flertal tillfällen har han genomfört performance i samarbete med musiker och dansare. där samma utrymme ges åt spontant uppstående möjligheter. Praxis förenas med teori, där Torbjörn Johanssons egna kropp blir både den utförande och den upplevande.
Torbjörn Johansson har inlett flera samarbeten i konstnärskollektiv eller som duo med kollegor.

”Samarbete i grupper och kollektiv och även den kuratoriella verksamheten (Kummelholmen) är dimensioner av mitt konstnärskap jag vill fortsätta utveckla,  övertygad om värdet av yttre stimulanser och såväl nationella som internationella möten. Särskilt vill jag fortsätta min undersökning av färgen som materia och medium, som bärare av ett samtidigt uttryck för erfarenhet och spontanitet.”

 

Torbjörn Johansson

Torbjörn Johansson utbildade sig vid Kungliga Konsthögskolan och har sedan 90-talet haft en omfattande utställningsverksamhet både i Sverige och internationellt. Hans verk har bland annat visats på Danshallerne (Köpenhamn), Örebro Konsthall (Örebro), FÄRGFABRIKEN (Stockholm), Center for Samtidskunst (Trondheim), Moderna Museet (Stockholm och Malmö), Statens Konstråd (Stockholm), Katrineholms Konsthall, Haninge Konsthall, Botkyrka Konsthall,Cites des Art (Paris), Gallery VER (Bangkok), Verkstad (Norrköping), Molekyl (Malmö) Liljevalchs (Stockholm) PS1 (New York) Wadström Tönnheim (Marbella) and Andys Galleri (Stockholm)

Hans mångsidiga konstnärskap omfattar måleri, skulptur, film, performance och installationer. Han står även bakom ett stort antal offentliga gestaltningar runtom i Sverige. Hans intresse för genreöverskridande sammanhang har lett till ett antal samarbeten med andra konstnärer. Han har till exempel samarbetat med en rad dansare och musiker för att utforska hur olika konstarter närmar sig förhållandet mellan kroppen och rummet.

Förutom sitt eget konstnärskap driver Torbjörn Johansson sedan 2013 det uppmärksammade kulturcentret Kummelholmen i Vårberg.

Torbjörn Johansson är aktuell med Artipelag där han skall göra en livemålning med musiker under sommaren 2024.

Mer konst

preview image
Artist: Mikael OlssonMedia: FotografiDate: 2024

”Olsson Mikael” av Mikael Olsson

Olssons självporträtt/selfies utmanar både det narcissistiska användandet av selfies, och influencerstatus. Vidare destabiliserar han kompositionen av en traditionell selfie, där rekommendationen är att ögonlinjen befinner sig en tredjedel ner från bildens topp. Genom lek och intuition kännetecknas Olssons bilder av både intimitet och distans, betydelsen av hans egen fysiska närvaro och det perceptiva förhållandet till omgivningen.
preview image
Artist: Anna LinderstamMedia: FotografiDate: 2023

Anna Linderstam på Teatergrillen ”From the play of my mouth/ Talade suggestioner”

På Teatergrillen visas fotografiska porträtt av kvinnor under hypnos och utandningar gestaltade i glas. Porträtten är fotograferade vid olika sessioner med hypnotisör. Bilderna visar ögonblick av förändring, övergångar som tar individen från ett fysiskt eller psykiskt tillstånd till ett annat. Utifrån ett manuskript Linderstam skrivit, reagerade kvinnorna på hennes ord genom talade suggestioner.
preview image
Artist: Hanna Zelleke CollinMedia: MåleriDate: 2023

Hanna Zelleke Collin Gräsrotsrörelser / Trapezium

Gräsrotsrörelser / Trapezium är ett samlingsnamn för anteckningar, teckningar, tankar och fotografier från det trapeziumformade området mellan Gamla stan Skeppsholmen, Peter Dahls målningar på KB och Teatergrillen. Någonstans i gränslandet mellan det personliga och det privata, mellan kunskapsteoretiska frågeställningar och färgupptäckter i form av löv, godispapper eller väggen på Teaterbaren. Material som ligger till grund för utställningen på teatergrillen, en form av landskapsmåleri i gränslandet mellan inre och yttre landskap. Mellan abstrakt och materiell verklighet, utifrån frågor kring förhållandet mellan intuition och perception. Hanna Zelleke Collin arbetar med frågor som rör förhållandet mellan måleri och filosofi. Utbildad på Konstfack, kandidatexamen i Konst och Stockholms Universitet, kandidatexamen i Teoretisk Filosofi. 2021 tilldelades hon Bernadottestipendiet för projektet Intuition och Perception i Teckning och Måleri, ett projekt där konstnärliga metoder ligger till grund för filosofiska frågeställningar. Verken visades på bland annat Konstakademien, Galleri Nordenhake och på Market Art Fair tillsammans med Galleri Arnstedt.
preview image
Artist: Jens FängeMedia: MåleriDate: 2022

Jens Fänge på Teatergrillen

Jens Fänges tredimensionella målningar välkomnar betraktaren in i drömlandskap där återkommande figurer, ansikten och möbler tycks sväva över glesa möblerade interiörer eller abstrakta bakgrunder. Jens Fänge bygger och ”befolkar” flera plan inom varje komposition genom effekter som att använda små trä- och kopparelement. På detta vis tänjer Fänge gränserna för målerisk dimensionalitet och förlänger sina fiktiva världar bortom det typiskt hermetiska bildplanet och in i det verkliga rummet. Jens verk bjuder in till andra världar där det är lätt att förbli kvar.
preview image
Artist: Jesper NyrénMedia: MåleriDate: 2023

Jesper Nyrén på Teatergrillen

Jesper Nyrén undersöker i sitt måleri hur färg och yta skapar rumslighet och hur upplevelsen av ett landskap kan bilda nya rum i måleriet. I målningarnas visuellt rika och taktila ytor kan vi med blicken och kroppen bli delaktiga i en natur. Kompositionerna tycks bestå av byggstenar som bär upp och stöttar varandra. Varje byggsten har sin egen färgton och tyngd och tillsammans bildar de en struktur som är lika delar ljus och byggnadsverk. Jesper Nyrén är född 1979 och studerade på Kunliga Konsthögskolan 2002-2007. Han bor och arbetar i Stockholm. www.jespernyren.com
preview image
Artist: Martin GustavssonMedia: MåleriDate: 2022

Martin Gustavsson – Frukternas Estetik i en Bar – på Teatergrillen

Vindruvor och blommor samt porträtt av en ung man i olika tillstånd av berusning, kanske av lust,  kanske vin eller sång, kanske av helt andra anledningar. Dessa målningar bildar stommen i den utställning som visas på Teatergrillen februari till april. De är del av en större målerisvit kallad ’The Aesthetics of Fruit’ av Martin Gustavsson som behandlar frågor kring representation och visibilitet. Serien förhåller sig till måleriets unika möjlighet att beskriva det synliga men också osynliga i hur vi benämner världen omkring oss. Hur kan vi representera och synliggöra det som inte syns?
preview image
Artist: Olle BorgMedia: MåleriDate: 2021

Olle Borg visar ”Ingens Ansikte” på Teatergrillen

Olle Borgs verk följer ett eget mönster och på ett stringent sätt har han skapat ett unikt uttryck. Olle Borg (f. 1960) bor och arbetar i Stockholm. Svensk målare, utbildad Åke Pernbys målarskola 1982-1983. Konstakademin 1983-1988. Mönstren i hans tavlor är baserade på komplexa talserier och har byggts upp i lager på lager av färg. Namnen på verken är också grundade på talserier. Själv framhåller Olle Borg matematik och alkemi som sina två stora inspirationskällor. Hans abstrakta och nonfigurativa måleri innehåller inte några föreställande inslag men är fylld med symbolik. Konstverken består ofta av geometriska mönster som repeteras och förskjuts. Det konstnärliga subjektet ställs åt sidan för en mer undersökande attityd. Olle Borg är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm med examen 1988. Sedan dess har han ställt ut både i Sverige, runtom i Europa och USA