Hero banner Hero banner

Konsten

Kultur i allmänhet och konst i synnerhet har alltid haft en central plats på Teatergrillen. Vår konstsamling har genom åren kurerats till en eklektisk blandning av spännande verk som berör betraktaren emotionellt och väcker tankar som stannar kvar.

Tidigare konst

preview image
Artist: Torbjörn JohanssonMedia: MåleriDate: 2024

Utställning, Torbjörn Johansson; Lines, in press and space

Torbjörn Johanssons arbete präglas av experiment och lekfullhet, där han gärna söker sig till okonventionella material. Målarakten är i grunden beroende av material och process, förankrad i en praktik i en kroppslig handling som byggs upp i ateljén dag för dag och lager efter lager, i en utsträckt och oförutsägbar temporalitet. Han arbetar med den seriella och gestalta dimensionen av abstrakt målning genom att ifrågasätta och undersöka villkoren för skapande och perception.
preview image
Artist: Mikael OlssonMedia: FotografiDate: 2024

”Olsson Mikael” av Mikael Olsson

Olssons självporträtt/selfies utmanar både det narcissistiska användandet av selfies, och influencerstatus. Vidare destabiliserar han kompositionen av en traditionell selfie, där rekommendationen är att ögonlinjen befinner sig en tredjedel ner från bildens topp. Genom lek och intuition kännetecknas Olssons bilder av både intimitet och distans, betydelsen av hans egen fysiska närvaro och det perceptiva förhållandet till omgivningen.
preview image
Artist: Anna LinderstamMedia: FotografiDate: 2023

Anna Linderstam på Teatergrillen ”From the play of my mouth/ Talade suggestioner”

På Teatergrillen visas fotografiska porträtt av kvinnor under hypnos och utandningar gestaltade i glas. Porträtten är fotograferade vid olika sessioner med hypnotisör. Bilderna visar ögonblick av förändring, övergångar som tar individen från ett fysiskt eller psykiskt tillstånd till ett annat. Utifrån ett manuskript Linderstam skrivit, reagerade kvinnorna på hennes ord genom talade suggestioner.
preview image
Artist: Stefan OttoMedia: MåleriDate: 2023

Stefan Otto ”Sticky tape & Icky delights”

Stefan Ottos konstnärliga resa är präglad av en mångsidig utbildning, gränsöverskridande utforskning och ett engagemang för att omsätta personliga reflektioner till fängslande visuella berättelser. Född 1969 har Otto etablerat sig som en samtidskonstnär med en karriär som satt en prägel på Stockholms konstvärld genom sina olika mångfacetterade uttryck. Med erfarenheter som spänner över kontinenter och olika medier vittnar Ottos arbete på kraften i intuition och tvärvetenskaplig innovation.
preview image
Artist: Olle BorgMedia: MåleriDate: 2021

Olle Borg visar ”Ingens Ansikte” på Teatergrillen

Olle Borgs verk följer ett eget mönster och på ett stringent sätt har han skapat ett unikt uttryck. Olle Borg (f. 1960) bor och arbetar i Stockholm. Svensk målare, utbildad Åke Pernbys målarskola 1982-1983. Konstakademin 1983-1988. Mönstren i hans tavlor är baserade på komplexa talserier och har byggts upp i lager på lager av färg. Namnen på verken är också grundade på talserier. Själv framhåller Olle Borg matematik och alkemi som sina två stora inspirationskällor. Hans abstrakta och nonfigurativa måleri innehåller inte några föreställande inslag men är fylld med symbolik. Konstverken består ofta av geometriska mönster som repeteras och förskjuts. Det konstnärliga subjektet ställs åt sidan för en mer undersökande attityd. Olle Borg är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm med examen 1988. Sedan dess har han ställt ut både i Sverige, runtom i Europa och USA
preview image
Artist: Martin GustavssonMedia: MåleriDate: 2022

Martin Gustavsson – Frukternas Estetik i en Bar – på Teatergrillen

Vindruvor och blommor samt porträtt av en ung man i olika tillstånd av berusning, kanske av lust,  kanske vin eller sång, kanske av helt andra anledningar. Dessa målningar bildar stommen i den utställning som visas på Teatergrillen februari till april. De är del av en större målerisvit kallad ’The Aesthetics of Fruit’ av Martin Gustavsson som behandlar frågor kring representation och visibilitet. Serien förhåller sig till måleriets unika möjlighet att beskriva det synliga men också osynliga i hur vi benämner världen omkring oss. Hur kan vi representera och synliggöra det som inte syns?
preview image
Artist: Tyra von ZweigbergkMedia: MåleriDate: 2021

Tyra Von Zweigbergk visar ”Men då får du lova det.” på Teatergrillen

Tyra von Zweigbergk (1973) är en framstående illustratör, författare grafisk formgivare, designer och konstnär. Hon är regelbunden gästlektor vid Konstfack, Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Hon har varit generalsekreterare för International Council of Design (ico-D). Hon har även varit ordförande i Svenska Tecknare (Föreningen för svenska illustratörer och grafiska formgivare). Hon är utbildad vid Beckmans College of Design och bor och arbetar i Stockholm. Tyras senaste stora utställning var på Fullersta Gård “Be careful in April, July will be safe”.
preview image
Artist: Jens FängeMedia: MåleriDate: 2022

Jens Fänge på Teatergrillen

Jens Fänges tredimensionella målningar välkomnar betraktaren in i drömlandskap där återkommande figurer, ansikten och möbler tycks sväva över glesa möblerade interiörer eller abstrakta bakgrunder. Jens Fänge bygger och ”befolkar” flera plan inom varje komposition genom effekter som att använda små trä- och kopparelement. På detta vis tänjer Fänge gränserna för målerisk dimensionalitet och förlänger sina fiktiva världar bortom det typiskt hermetiska bildplanet och in i det verkliga rummet. Jens verk bjuder in till andra världar där det är lätt att förbli kvar.